Podręcznik użytkownika


 

1. Materiały do umieszczenia na platformie w sekcji e-podręcznik przygotowuje nauczyciel.

2. Nauczyciel określa obszar kształcenia oraz zawód jakiego dotyczą przygotowane przez niego materiały.

3. Nauczyciel po zalogowaniu się na swoim koncie może zgłosić materiał do publikacji w jednej z wybranych kategorii:

 • e-book – plik tekstowy* zawierający treść merytoryczną obejmującą opracowane zagadnienia, powinien zawierać:
  • okładkę z tytułem, danymi osobowymi autora (imię i nazwisko), element graficzny powiązany z tytułem
  • spis treści
  • rozdziały z zawartością merytoryczną
 • prezentacja – plik przygotowany w formacie Power Point lub otwartego PDF prezentujący przygotowane zagadnienia,
 • multimedia:
  • filmy:
   • w formacie FLV,
   • o rozdzielczość: 640x360 pikseli,
   • kodowane Video: MPEG4 Video (H264),
   • kodowanieAudio: MPEG Audio Layer 3 44100Hz stereo 96kb/s [Audio],
  • nagrania audio:
   • w formacie MP3,
   • min. 96kb/s
   • 44 100HZ,
   • Stereo,
 • materiały pomocnicze dla ucznia – plik tekstowy* zawierający:
  • zadania do wykonania przez ucznia,
  • materiały pomocnicze dla ucznia,
 • testy wiedzy–plik tekstowy* zawierający test jednokrotnego wyboru z poprawnymi odpowiedziami,
 • tematy do dyskusji – plik tekstowy* obejmujący tematy do dyskusji z danego zagadnienia,
 • zasoby zewnętrzne – zdjęcia w formacie JPG:
  • o rozdzielczości 600x400 pikseli przy kompozycji poziomej,
  • o rozdzielczości 400x600 pikseli przy kompozycji pionowej.

*Plik tekstowy

Plik tekstowy powinien być zapisany jako dokument w programie Word w formacie pliku DOC/DOCX lub w programie OpenOffice / LibreOffice w formacie pliku ODT.Przy edycji tekstu powinny być przestrzegane następujące reguły:

 • czcionka - Times New Roman lub Arial
 • odstęp między wierszami - 1,5
 • marginesy strony - po 2,5 cm każdy,
 • w całej pracy obowiązuje standardowa wielkość czcionki (12 pkt),
 • tekst – wyjustowany, pojedyncze spacje,
 • można używać pogrubionych liter i kursywy, nie należy stosować podkreśleń.
 • jeżeli rysunki lub tabele są wykonane w programach zewnętrznych należy dostarczyć je dodatkowo jako odrębne pliki źródłowe w danym programie,
 • Zapis przypisów literaturowych powinien być ujednolicony wg poniższego schematu:
  • Nowak, B.J. Kowalski, Tytuł artykułu, "Tytuł Czasopisma" 2005, nr 2, s. 7-19.
  • Nowak, B.J. Kowalski, Tytuł książki, Nazwa wydawnictwa (fakultatywnie), miejsce wydania 2002, s. 87.
  • Nowak, B.J. Kowalski, Tytuł rozdziału, w: Tytuł książki, red. A. Kowalski, Nazwa wydawnictwa (fakultatywnie), miejsce wydania 2005, s. 69.
 • Przypisy źródłowe należy podawać na dole strony (wielkość czcionki 10).

Numeracja stron: ciągła, u dołu po prawej stronie.

4. Podane materiały są weryfikowane przez eksperta z zakresu przedmiotu, którego dotyczą nadesłane materiały.

5. Administrator, w przypadku pozytywnej oceny udzielonej przez eksperta nadesłanych materiałów, umieszcza je na platformiew ciągu 10 dni roboczych od momentu ich wpływu.

6. Administrator informuje osobę przesyłającą materiały o zakończeniu procesu weryfikacji i o umieszczeniu materiałów na platformie albo o przyczynach ich odrzucenia w ciągu 15 dni roboczych od momentu ich wpływu.

 

E-podręcznik to


Zobacz, jak wygląda treść w e-podręczniku. Przekonaj się o dostępności, możliwościach nawigacji oraz atrakcyjności treści zaprezentowanej w e-podręczniku.
Intuicyjne menu w postaci spisu treści, które w łatwy sposób pozwala przejść do wybranego przez nas zagadnienia w każdym rozdziale.
Możliwość załączenia materiałów multimedialnych w postaci klipów video powoduje znacznie uatrakcyjnienie formy przekazu, która jest bardziej atrakcyjna dla młodych ludzi. 

Pomoc


Podręcznik użytkownika zawiera wytyczne do tworzenia e-podręcznika.
Narzędzia tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych.
FAQ zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia użytkownikowi najwyższej jakości usług. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na użycie plików cookie przez naszą stronę.