Spis treści dla e-podręcznka dla zawodu technik hotelarstwa

Legenda:

E-book
Prezentacja
Materiały do pobrania
Test wiedzy
Materiały multimedialne
Gra
Zdjęcia

ID Tytuły pakietów edukacyjnych Kwalifikacje i efekty kształcenia wymagane podstawą programową dla zawodu
PKZ(T.f) Umiejętności stanowiace podbudowę do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa
1 Rodzaje i kategorie obiektów świadczących usługi hotelarskie

 • Rozróżnianie rodzaju i kategori obiektów świadczących usługi hotelarskie
2 Rodzaje usług hotelarskich

 • Rozróżnianie rodzaju usług hotelarskich
3 Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie

 • Rozróżnianie pionów funkcjonalnych obiektów świadczących usługi hotelarskie
4 Rynek usług hotelarskich

 • Analizowanie rynku usług hotelarskich
5 Rodzaje turystyki

 • Określanie rodzaju turystyki
6 Ogólne informacje o przepisach prawa dotyczących świadczenia usług hotelarskich

 • Zastosowanie przepisów prawa dotyczących świadczenia usług hotelarskich
7 Programy komputerowe wspomagające pracę hotelarza

 • Zastosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
8 Obsługa urządzeń biurowych stosowanych w recepcji obiektów hotelarskich

 • Obsługa urządzeń biurowych oraz zastosowanie programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej
PDG Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
9 Funkcjonowanie gospodarki rynkowej

 • Zastosowanie pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej
10 System podatkowy w Polsce

 • Zastosowanie przepisów prawa pracy, przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego
11 Rejestracja działalności gospodarczej

 • Przygotowowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej
12 Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

 • Zastosowanie przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
13 Przepisy prawa pracy w prowadzeniu działalności gospodarczej

 • Zastosowanie przepisów prawa pracy, przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego
14 Charakterystyka podmiotów rynku hotelarskiego i turystycznego

 • Rozróżnianie przedsiębiorstw i instytucji występujących w branży i powiązań między nimi
15 Biznesplan przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej

 • Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć z różnymi przedsiębiorstwami z branży
16 Funkcjonowanie biura w działalności hotelarskiej

 • Prowadzenie korespondencji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Obsługa urządzeń biurowych oraz zastosowanie programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej
17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim

 • Optymalizowanie kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej
18 Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstw hotelarskich

 • Analizowanie działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży
19 Marketing w hotelarstwie

 • Planowanie i podejmowanie działań marketingowych prowadzonej działalności gospodarczej
 • Rozróżnianie zasad i narzędzi marketingu
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji
1. Rezerwacja usług hotelarskich
20 Miejsce recepcji w strukturze organizacyjnej obiektu hotelarskiego

 • Rozróżnianie pionów funkcjonalnych obiektów świadczących usługi hotelarskie
21 Struktura organizacyjna recepcji hotelowej

 • Rozróżnianie pionów funkcjonalnych obiektów świadczących usługi hotelarskie
 • Rozróżnianie zadania oraz wyposaażenia recepcji hotelowej
22 Obowiązki i zadania pracowników recepcji

 • Rozróżnianie zadania oraz wyposaażenia recepcji hotelowej
23 Wyposażenie techniczne recepcji

 • Rozróżnianie zadania oraz wyposaażenia recepcji hotelowej
24 Tworzenie oferty hotelarskiej

 • Rozróżnianie rodzaju usług hotelarskich
 • Dobieranie oferty hotelowej zgodnie z potrzebami gości
25 Dokumentacja rezerwacji

 • Przestrzeganie zasad rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z rezerwacją usług hotelarskich
 • Przygotowanie danych dotyczących usług rezerwowanych dla innych komórek organizacyjnych obiektu świadczącego usługi hotelarskie
26 Pisma związane z przyjęciem i potwierdzeniem rezerwacji

 • Przestrzeganie zasad rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z rezerwacją usług hotelarskich
 • Przygotowanie danych dotyczących usług rezerwowanych dla innych komórek organizacyjnych obiektu świadczącego usługi hotelarskie
27 Procedura przyjęcia rezerwacji

 • Przestrzeganie zasad rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z rezerwacją usług hotelarskich
 • Przygotowanie danych dotyczących usług rezerwowanych dla innych komórek organizacyjnych obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 • Przestrzeganie procedur związanych z obsługą gości w recepcji
28 Promowanie usług hotelarskich - przykłady

 • Zastosowanie instrumentów promocji usług hotelarskich
29 Komputerowe systemy rezerwacyjne stosowane w hotelarstwie - przykłady

 • Zastosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
 • Rezerwacja usług hotelarskich, korzystając z systemów rezerwacyjnych
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji
2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających
30 Procedury związane z przyjęciem gościa do hotelu. Procedury związane z przyjęciem gościa do hotelu”.

 • Przestrzeganie procedur związanych z obsługą gości w recepcji
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z procedurami check-in i check-out
 • Przygotowanie informacji dotyczących przybyłych gości dla innych komórek organizacyjnych obiektu
31 Procedury i obsługa zameldowania gości w hotelu. Typy klientów

 • Przestrzeganie procedur związanych z obsługą gości w recepcji
32 Obsługa gościa w trakcie pobytu w hotelu

 • Przestrzeganie procedur związanych z obsługą gości w recepcji
 • Rozpoznawanie oczekiwania gości związanego z pobytem w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
33 Procedury i obsługa wymeldowania gości z hotelu

 • Przestrzeganie procedur związanych z obsługą gości w recepcji
34 Rozliczanie kosztów pobytu gościa

 • Przestrzeganie procedur związanych z obsługą gości w recepcji
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z procedurami check-in i check-out
 • Rozróżnianie form płatności stosowanych w sprzedaży usług hotelarskich
 • Przestrzeganie zasad rozliczania kosztów pobytu gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z rozliczaniem kosztów pobytu gości
35 Zakres informacji turystycznej w hotelarstwie

 • Udzielanie informacji turystycznej
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
1. Utrzymanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych
36 Rodzaje jednostek mieszkalnych w obiekcie hotelarskim

 • Rozróżnianie rodzajów jednostek mieszkalnych oraz ich wyposażenie
37 Zakres pracy działu utrzymania porządku i czystości w obiekcie hotelarskim

 • Rozróżnianie rodzajów prac porządkowych
38 Stanowiska w dziale utrzymania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim

 • Rozróżnianie stanowiska pracy w dziale służby pięter
39 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie hotelarskim

 • Rozróżnianie rodzajów prac porządkowych
 • Dobieranie technik sprzątania w jednostkach mieszkalnych, odpowiednich urządzeń, sprzętu i środków do rodzaju wykonywanych prac porządkowych
 • Przestrzeganie zasad odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia gości
40 Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku w obiekcie hotelarskim

 • Przestrzeganie zasad odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia gości
 • Obsługa urządzeń i sprzętu do utrzymywania czystości
 • Zastosowanie środków czyszczących i dezynfekcyjnych
 • Przygotowanie jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości
 • Utrzymanie czystości i porządku w części ogólnodostępnej obiektu
 • Przestrzeganie procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
2. Przygotowanie i podawanie śniadań
41 Bezpieczeństwo, higiena produkcji i przechowywania żywności w hotelarstwie

 • Przestrzeganie zasad przechowywania żywności
 • Zastosowanie przepisów sanitarno-epidemiologicznych dotyczących sporządzania potraw
42 Normy żywienia i wyżywienia stosowane w hotelarstwie

 • Przestrzeganie zasad sporządzania jadłospisów
 • Charakteryzowanie zasad racjonalnego żywienia
43 Zasady sporządzania jadłospisów

 • Przestrzeganie zasad sporządzania jadłospisów
44 Karty dań w obiektach hotelarskich. Karty menu

 • Przestrzeganie zasad sporządzania jadłospisów
 • Przygotowanie potraw i napojów
45 Zasady żywienia dietetycznego w obiektach hotelarskich

 • Przestrzeganie zasad sporządzania jadłospisów
 • Dobieranie formy podawania śniadań do potrzeb gości i możliwości obiektu
46 Rodzaje śniadań i ich elementy składowe

 • Rozróżnianie rodzajów śniadań hotelowych
 • Rozróżnianie form i przestrzeganie zasad podawania śniadań
47 Metody i techniki przygotowania śniadań

 • Rozróżnianie metod i technik przygotowania śniadań
 • Dobieranie surowców do sporządzania potraw i napojów
48 Sprzęt pomocniczy do przygotowania i podawania potraw i napojów

 • Użytkowanie sprzętu i urządzeń pomocniczych do przygotowywania i podawania potraw i napojów
49 Formy podawania śniadań

 • Dobieranie formy podawania śniadań do potrzeb gości i możliwości obiektu
 • Rozróżnianie form i przestrzeganie zasad podawania śniadań
50 Room service – przygotowanie tacy śniadaniowej

 • Dobieranie formy podawania śniadań do potrzeb gości i możliwości obiektu
 • Rozróżnianie form i przestrzeganie zasad podawania śniadań
51 Dokumentacja Hotelowa realizacji zamówień na śniadania

 • Dobieranie formy podawania śniadań do potrzeb gości i możliwości obiektu
52 Techniki nakrywania stołu do ekspedycji potraw i napojów

 • Rozróżnianie bielizny i zastawy stołowej
 • Zastosowanie technik nakrywania stołu
 • Dobieranie sprzętu i zastawy stołowej do ekspedycji śniadań
53 Metody serwowania potraw i napojów

 • Zastosowanie technik nakrywania stołu
54 Przygotowanie sali konsumpcyjnej do obsługi gościa

 • Przygotowanie sali konsumpcyjnej do obsługi gości
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
3. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
55 Usługi dodatkowe świadczone w obiektach hotelarskich

 • Klasyfikowanie hotelarskich usług dodatkowych
56 Obsługa klientów w zakresie usług dodatkowych

 • Przestrzeganie zasad i rozróżnianie form przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych
 • Przyjmowanie oraz realizowanie zamówień gości w zakresie usług dodatkowych
57 Organizacja usług dodatkowych zgodnie z zamówieniem

 • Organizowanie usług dodatkowych zgodnie z zamówieniem
 • Oferowanie usług dodatkowych zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie
58 Przykładowa dokumentacja dotycząca usług dodatkowych

 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych
59 Organizacja bankietów i przyjęć jako usług dodatkowych

 • Przyjmowanie oraz realizowanie zamówień gości w zakresie usług dodatkowych
 • Organizowanie usług dodatkowych zgodnie z zamówieniem
60 Organizacja uroczystości weselnej jako przykład kompleksowej obsługi usługi dodatkowej

 • Organizowanie usług dodatkowych zgodnie z zamówieniem
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych
61 Obsługa platformy multimedialnej

62 Obsługa E-podręcznika

63 Test z zakresu treści E-podręcznika

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia użytkownikowi najwyższej jakości usług. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na użycie plików cookie przez naszą stronę.