Produkt finalny


 

  MODEL E-PODRĘCZNIKA DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

1. Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Dokument zawiera krótki opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pt. „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego”, jakim jest Model e-podręcznika do kształcenia zawodowego.

Do pobrania

2. Instrukcja stosowania produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Instrukcja stosowania produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pt. „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego”, jakim jest Model e-podręcznika do kształcenia zawodowego, powstała aby ułatwić użytkownikom projektu korzystanie z jego rezultatów. W niniejszym opracowaniu przedstawiono w sposób czytelny strukturę opracowanego produktu, opisano wszystkie jego części oraz zawarto zalecenia dotyczące ich stosowania.

Do pobrania

3. Modelowy e-podręcznik dla szkół zawodowych z uwzględnieniem dorobku szkolnictwa brytyjskiego.

Model e-podręcznika dla szkół zawodowych został zaprojektowany w taki sposób, by możliwe było jego łatwe wykorzystanie we wszystkich ośmiu obszarach kształcenia wymienionych Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego . Przygotowano szablon, na podstawie którego można tworzyć i publikować materiały edukacyjne dla wszystkich zawodów. Na podstawie modelu, w ramach realizacji projektu, wykonano i przetestowano e-podręcznik dla zawodu technik hotelarstwa.

E-podręcznik jest przeznaczony do odtwarzania na komputerze lub e-czytniku. Zawiera teksty, ilustracje, ścieżki dźwiękowe, nagrania filmowe, interaktywne ćwiczenia i gry. Stanowi nowoczesne narzędzie edukacyjne, które wzbogaca pracę z tradycyjnym podręcznikiem oraz pomaga uczyć się skutecznie. E-podręcznik to uzupełnienie i wzbogacenie tradycyjnego podręcznika. Umożliwia pracę na zajęciach w sposób pełniejszy, wykorzystując możliwości oferowane przez nowe technologie.

Jednocześnie należy nadmienić, iż przedstawiona propozycja e-podręcznika nie jest podręcznikiem w rozumieniu Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 8 lipca 2014 roku w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, a jedynie materiałem multimedialnym osadzonym w wirtualnym środowisku edukacyjnym.

E-podręcznik jest dostępny na platformie: www.ebook-24.edu.pl.

4. Multimedialna platforma kształcenia zawodowego wykorzystująca rozwiązania brytyjskie w tej dziedzinie.

Koncepcja platformy www.ebook-24.edu.pl, jako centralnego elementu wirtualnego środowiska edukacyjnego, a nie jedynie prostej strony internetowej służącej do dystrybuowania e-booka wynika z analizy doświadczeń brytyjskich w dziedzinie wykorzystywania nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym oraz potrzeb i możliwości polskich szkół zawodowych.

Dzięki platformie możliwy jest nie tylko dostęp do treści edukacyjnych zamieszczonych pod adresem internetowym: www.ebook-24.edu.pl. Platforma stanowi uniwersalne narzędzie wspierające nauczyciela w wielu aspektach jego pracy – od przygotowania zajęć, poprzez opracowanie materiałów dla uczniów, pracę z e-podręcznikiem w czasie lekcji, aż po sprawdzanie stanu wiedzy i postępów w przyswajaniu materiału przez jego podopiecznych. Uczniowie również mogą odczuwać korzyści z wykorzystywania platformy zarówno podczas lekcji, jak i opracowując materiał w domu.

5. Podręcznik metodyczny dla nauczycieli wraz z modelowymi konspektami zajęć.

Podręcznik metodyczny powstał jako narzędzie wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego. Stanowi poradnik metodyczny do pracy z wykorzystaniem e-podręcznika opracowanego w ramach projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego”. Nie jest podręcznikiem metodycznym do projektowania jednostki lekcyjnej w rozumieniu przepisów obowiązujących w omawianym obszarze.

W podręczniku zastosowano podział materiału nauczania na konkretne efekty kształcenia, które znalazły wsparcie multimedialne w e-podręczniku. W opracowaniu zawarto przykładowe scenariusze oraz propozycje materiałów przydatnych podczas realizacji kolejnych zagadnień, a także informacje o niezbędnym minimum technicznym do sprawnego korzystania z e-podręcznika.

Do pobrania

6. Dwa programy szkoleń dla nauczycieli.

Doświadczenia projektu, w tym doświadczenia brytyjskie, wskazują na fundamentalne znaczenie odpowiedniego przygotowania kadry pedagogicznej do wykorzystania multimedialnych materiałów dydaktycznych, w tym e-podręczników, w szkolnictwie zawodowym.

W ramach projektu powstały dwa programy szkoleń dla nauczycieli:

  • Zastosowanie metod multimedialnych w procesach kształcenia szkolnictwa zawodowego: korzyści, bariery, efekty – celem szkolenia jest wzbudzenie u uczestników motywacji do korzystania z multimediów podczas przygotowywania i prowadzenia zająć lekcyjnych z uczniami szkół zawodowych. To szkolenie ma również na celu uświadomienie jego uczestnikom, jakie są korzyści z wykorzystania multimediów w nauczaniu w dobie społeczeństwa informacyjnego;
  • E-podręcznik – narzędzie wsparcia procesu edukacji: program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego – celem szkolenia jest zaprezentowanie jego uczestnikom narzędzia edukacji, jakim jest e- podręcznik i przygotowanie do pracy z nim poprzez ukształtowanie umiejętności obsługi platformy oraz e-podręczników.

Do pobrania

7. Publikacja dotycząca wykorzystania multimedialnych narzędzi wsparcia kształcenia zawodowego.

Publikacja pt. „E-podręcznik do zawodu technik hotelarstwa. Innowacyjne narzędzie wsparcia kształcenia zawodowego” stanowi narzędzie promocji i upowszechniania modelowego e-podręcznika do kształcenia zawodowego.

Publikacja pozwala czytelnikom zrozumieć przyczyny, kierunek i znaczenie nieuniknionych zmian nadchodzących w kształceniu zawodowym. Ma także za zadanie ukazać, w jaki sposób nowoczesne technologie mogą pomóc nauczycielom zawodu w prowadzeniu zajęć.

W publikacji przedstawiono innowacyjne w polskim systemie kształcenia zawodowego rozwiązanie, jakim jest modelowy e-podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, który został opracowany na podstawie brytyjskich rozwiązań w zakresie tworzenia interaktywnych treści edukacyjnych.

Zapoznanie się z publikacją z pewnością zachęci czytelników - nauczycieli do próby wykorzystania e-podręczników w ich pracy.

Do pobrania

Multimedialne narzędzia dla nauczycieli

Film instruktażowy: "Jak korzystać z platformy i e-podręcznika?"

Film promocyjny: "Poznaj e-podręcznik"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia użytkownikowi najwyższej jakości usług. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na użycie plików cookie przez naszą stronę.