Tablica ogłoszeń


 

Kategoria:
Data dodania
2019-10-20 01:00:04

starszy inspektor (zachodniopomorskie)

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Opublikowano: 19 paź 2019
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szc... (więcej)
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Opublikowano: 19 paź 2019
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w SzczecinieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor do spraw dofinansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i odszkodowań za szkody łowieckie w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju RegionalnegoZachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinieul. Wały Chrobrego 4 70-502 SzczecinZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie spraw dotyczących naboru, analizy wniosków, przekazywania i rozliczenia środków w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznejopracowanie sprawozdania rocznego z realizacji zadań, na które udzielono dofinansowania z Funduszu,prowadzenie spraw z zakresu udzielania i rozliczania dotacji celowej dla samorządu województwa na szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną oraz na wypłatę odszkodowań,sporządzanie wniosków o zwiększenie budżetu wojewody z rezerw celowych budżetu państwa w zakresie prowadzonych spraw,współuczestniczenie w planowaniu budżetu w zakresie prowadzonych zadań merytorycznych,analiza protokołów z szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku zjawisk atmosferycznych.Warunki pracy-Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,-Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,-Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,-Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,-Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na II piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji), -Oświetlenie dzienne i sztuczne.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiPracownikom oferujemy:• Terminowo wypłacane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości brutto ok. 34800 zł rocznie • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę • Praca w korpusie służby cywilnej• Dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% -max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nagrody finansowe uzależnione od oceny półrocznej• Fundusz Socjalny (ZFŚS) - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży i tzw. ”wczasów pod gruszą”, finansowe benefity w okresie świąt, zakładowe pożyczki na preferencyjnych warunkach, bezzwrotna pomoc finansowa w trudnych sytuacjach itd.• Możliwość pracy samodzielnej i uczestnictwa w ciekawych projektach oraz w zespołach interdyscyplinarnych • Dogodne i elastyczne godziny pracy • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego• Szkolenia interpersonalne i specjalistyczne w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego• Możliwość awansu poziomego i pionowego• Możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia - po zdanym egzaminie - do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia i wynagrodzenia)• Możliwość refundacji części kosztów studiów i kursów językowychOferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW w Szczecinie, w zakładce „Praca”.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 91/ 43 03 650.Inne informacje:Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. REKRUTACJA:1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata- Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,- Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,- Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/ w zakładce „praca – wzory formularzy”,- Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu- Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,- Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania- Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem, - Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie, - Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym- Rozmowa kwalifikacyjna5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna- Kontakt telefoniczny z wyłonionym do zatrudnienia kandydatem- Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej”.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracyco najmniej 1 rok doświadczenia zawodowegow obszarze finansów lub rachunkowościpozostałe wymagania niezbędne:znajomość zagadnień wynikających z ustaw: o finansach publicznych, prawa łowieckiego, ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Kodeksu postępowania administracyjnegobiegła znajomość obsługi komputera (Pakiet Office)Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć do: 2019-10-21Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu...

2019-10-19 19:00:10

POKOJOWA (zachodniopomorskie)

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TOMASZ JANISZEWSKI - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/3821Obowiązki:U... (więcej)
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TOMASZ JANISZEWSKI - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/3821Obowiązki:UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W POKOJACH HOTELOWYCH ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH, KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, CODZIENNA WYMIANA POŚCIELI I RĘCZNIKÓW W POKOJACH, UZUPEŁNIANIE MATERIAŁÓWREKLAMOWYCH, PRZEKAZYWANIE DO PRALNI I ODBIÓR POŚCIELI, KONTROLA POKOI HOTELOWYCH,WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, UMIEJĘTNOŚĆ SPRZĄTANIA I ORGANIZACJI, MINIMUM 2 LATA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO, PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO, PRACA W GODZINACH 10.00-18.00, PRACA RÓWNIEŻ W WOLNE DNI, WYNAGRODZENIE BRUTTO 14,70 ZŁ/HWymagania:Wymagania konieczne:Umiejętności i uprawnienia:PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGOUMIEJĘTNOŚĆ SPRZĄTANIADOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (wymagany staż - lata: 2)PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGOORGANIZACJA PRACY WŁASNEJWykształcenie:średnie ogólnokształcąceZawód:PokojowaMiejsce pracy: 00-000 Szczecin, powiat: m. Szczecin, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usługWymagane dokumenty: BRAKSposób aplikowania: za pośrednictwem urzęduKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2019-10-19 19:00:09

TECHNIK ELEKTRYK/MŁODSZY MONTER (zachodniopomorskie)

AGENCJA ZATRUDNIENIA KS SERVICE SP. Z O.O. - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/3817Obowiązki:MONTOWAN... (więcej)
AGENCJA ZATRUDNIENIA KS SERVICE SP. Z O.O. - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/3817Obowiązki:MONTOWANIE ELEMENTÓW ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ;SAMODZIELNOŚĆ,WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, 3 MIESIĄCE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGOWymagania:Wymagania konieczne:Umiejętności i uprawnienia:DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 3)Wykształcenie:podstawoweZawód:Technik elektryk*Miejsce pracy: 00-000 Szczecin, powiat: m. Szczecin, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określonyWymagane dokumenty: Brak danych.Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2019-10-19 19:00:09

KIEROWCA - SPRZEDAWCA (zachodniopomorskie)

F.H.U."Strader" Rafał Strajch - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/1072Obowiązki:Dystrybucja butli gaz... (więcej)
F.H.U."Strader" Rafał Strajch - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/1072Obowiązki:Dystrybucja butli gazowych.Wymagania:Wymagania konieczne:Umiejętności i uprawnienia:Prawo jazdy kat.BWykształcenie:zasadnicze zawodowePozostałe wymagania:Chęć do pracyMiejsce pracy: 78-500 Gudowo 32, powiat: drawski, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbnyWymagane dokumenty: CVSposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2019-10-19 19:00:08

SPEDYTOR 1/2 ETATU (zachodniopomorskie)

"I.T.L.SPEDYCJA I TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr... (więcej)
"I.T.L.SPEDYCJA I TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/1404Obowiązki:praca w godzinach od 10:00 do 13:00; kontakt z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, poszukiwanie zleceń transportowychWymagania:Wymagania konieczne:Wykształcenie:średnie ogólnokształcąceZawód:SpedytorPozostałe wymagania:mile widziane doświadczenie w spedycji, znajomość języka rosyjskiego - komunikatywnie komunikatywność.Miejsce pracy: Podmiejska 3, 73-110 Stargard, powiat: stargardzki, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbnyWymagane dokumenty: CVSposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2019-10-19 19:00:08

SPRZEDAWCA (zachodniopomorskie)

SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/3823Obowiązki:OBSŁUGA KL... (więcej)
SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/3823Obowiązki:OBSŁUGA KLIENTA NA WYDZIELONYCH STANOWISKACH, OBSŁUGA KASY FISKALNEJ.WYMAGANIA: UMIEJĘTNOŚCI OBSŁUGI KASY FISKALNEJ MILE WIDZIANA, KSIĄŻECZKA ZDROWIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MILE WIDZIANE.MIEJSCE PRACY: SKLEPY NA TERENIE SZCZECINAWymagania:Wymagania konieczne:Umiejętności i uprawnienia:KSIĄŻECZKA ZDROWIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCHWykształcenie:brak lub niepełne podstawoweZawód:Sprzedawca*Wymagania pożądane:Umiejętności i uprawnienia:DOŚWIADCZENIE W ZAWODZIEOBSŁUGA KASY FISKALNEJMiejsce pracy: 00-000 Szczecin, powiat: m. Szczecin, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określonyWymagane dokumenty: CV, KSIĄŻECZKA ZDROWIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCHSposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2019-10-19 19:00:08

MECHANIK SAMOCHODOWY (zachodniopomorskie)

MAZITRANS Krzysztof Mazurek - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/0694Obowiązki:NAPRAWA SAMOCHODÓW, KON... (więcej)
MAZITRANS Krzysztof Mazurek - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/0694Obowiązki:NAPRAWA SAMOCHODÓW, KONSERWACJAWymagania:Wymagania konieczne:Wykształcenie:brak lub niepełne podstawowePozostałe wymagania:WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ BRANŻY, DOŚWIADCZENIEMiejsce pracy: Kołobrzeska 4, 78-230 Karlino, powiat: białogardzki, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślonyWymagane dokumenty: CVSposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2019-10-19 19:00:08

PRACOWNIK FIZYCZNY (zachodniopomorskie)

GOOD WORK SP. ZO.O. - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/1017Obowiązki:Przygotowywanie gleby do siewu ... (więcej)
GOOD WORK SP. ZO.O. - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/1017Obowiązki:Przygotowywanie gleby do siewu i sadzenia roślin,przygotowywanie w inspektach, belgijkach, tunelach foliowych lub szklarniach rozsady niektórych roślin uprawianych z rozsad,wysiewanie nasion na rozsadnikach, w inspektach lub szklarniach, pikowanie roślin i wysadzanie ich do gruntu lub w tunelach foliowych i szklarniach,sadzenie niektórych roślin do doniczek lub kontenerów,przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych roślin w czasie wegetacji: przerywka, wzruszanie międzyrzędzi, nawożenie pogłówne, odchwaszczanie, opryskiwanie środkami ochrony roślin itp.przy roślinach cebulowych: dokonywanie selekcji, wysadzanie cebulek do gruntu,podlewanie roślin ręczne lub za pomocą deszczowni przenośnych, stałych lub systemu kropelkowego,przycinanie pąków kwiatowych w celu opóźnienia kwitnienia.Wymagania:Wymagania konieczne:Umiejętności i uprawnienia:ambicjonalne i sumienne podejście do powierzonych zadańSumienność, pracowitośćdokładnośćWykształcenie:podstawowePozostałe wymagania:[Inne] : PRACA ZMIANOWA W GODZINACH OD 6:00 DO 20:00. 160 GODZIN MIESIĘCZNIE. WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE. Miejsce pracy: 74-100 Krzypnica 13c, powiat: gryfiński, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usługWymagane dokumenty: Brak danych.Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2019-10-19 19:00:07

KUCHARZ (zachodniopomorskie)

"ARKA - MEGA" SPÓŁKA AKCYJNA - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/1870Obowiązki:Przygotowywanie posiłk... (więcej)
"ARKA - MEGA" SPÓŁKA AKCYJNA - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/1870Obowiązki:Przygotowywanie posiłków. Praca w godz. 6-18, 10-22 w Kołobrzegu, również w soboty i niedziele.Wymagania:Wymagania konieczne:Umiejętności i uprawnienia:książeczka do celów sanitarno - epidemiologicznychWykształcenie:brak lub niepełne podstawoweZawód:Kucharz* (wymagany staż - lata: 2)Miejsce pracy: Sułkowskiego 11, 78-100 Kołobrzeg, powiat: kołobrzeski, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbnyStaż pracy: lata: 2Wymagane dokumenty: cvSposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2019-10-19 19:00:07

KONSERWATOR (MURARZ,TYNKARZ,OGÓLNOBUDOWLANY) (zachodniopomorskie)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA STER - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/3778Obowiązki:MALOWANIE, TYNKOWANI... (więcej)
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA STER - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/3778Obowiązki:MALOWANIE, TYNKOWANIE, ROBOTY BRUKARSKIE DEKARSKIE TYNKARSKIE, UKŁADANIE PŁYTEK GLAZURY INNE PRACE OGÓLNOBUDOWLANE.WYMAGANE: WYKSZTAŁCENIE ZAWODOWE, MILE WIDZIANE PRAWO JAZDY KAT.B, 3 LATA DOŚWIADCZENIEA NA BUDOWIE LUB JAKO KONSERWATORKONTAKT OSOBISTY SZAFERA 186, TELEFONICZNY 91 812 61 56 DO 58Wymagania:Wymagania konieczne:Wykształcenie:zasadnicze zawodoweZawód:Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani (wymagany staż - lata: 3)Wymagania pożądane:Umiejętności i uprawnienia:PRAWO JAZDY KAT. BMiejsce pracy: SZAFERA 186, 71-245 Szczecin, powiat: m. Szczecin, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbnyStaż pracy: lata: 3Wymagane dokumenty: BRAKSposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2019-10-19 19:00:07

ELEKTRYK/KONSERWATOR (zachodniopomorskie)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA STER - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/3780Obowiązki:NAPRAWY ELEKTRYCZNE ... (więcej)
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA STER - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/3780Obowiązki:NAPRAWY ELEKTRYCZNE SIECI, INSTALACJI, OŚWIETLENIA ULIC NA OSIEDLACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓLDZIELNIĘ.WYMAGANE: WYKSZTAŁCENIE ZAWODOWE, ŚREDNIE, MILE WIDZIANE PRAWO JAZDY KAT.B, UPRAWNIENIA NA SEP DO 1 KV, 3 LATA DOŚWIADCZENIEA NA BUDOWIE KONTAKT OSOBISTY SZAFERA 186, TELEFONICZNY 91 812 61 56 DO 58Wymagania:Wymagania konieczne:Umiejętności i uprawnienia:uprawnienia SEP do 1 KVWykształcenie:zasadnicze zawodoweZawód:Elektryk* (wymagany staż - lata: 3)Wymagania pożądane:Umiejętności i uprawnienia:PRAWO JAZDY KAT. BWykształcenie:średnie zawodoweMiejsce pracy: SZAFERA 186, 71-245 Szczecin, powiat: m. Szczecin, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbnyStaż pracy: lata: 3Wymagane dokumenty: BRAKSposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2019-10-19 19:00:06

SPRZEDAWCA (zachodniopomorskie)

USŁUGI PROJEKTOWE I HANDEL OGÓLNOSPOŻYWCZY Zdzisław Czaplicki - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/106... (więcej)
USŁUGI PROJEKTOWE I HANDEL OGÓLNOSPOŻYWCZY Zdzisław Czaplicki - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/1061Obowiązki:Obsługa klienta, utrzymanie porządku na stanowisku pracy.Wymagania:Wymagania konieczne:Wykształcenie:zasadnicze zawodoweWymagania dodatkowe:Wykształcenie:średnie ogólnokształcącePozostałe wymagania:Chęć do pracyMiejsce pracy: Gen. Władysława Sikorskiego 17A, 78-500 Drawsko Pomorskie, powiat: drawski, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślonyWymagane dokumenty: skierowanieSposób aplikowania: za pośrednictwem urzęduKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2019-10-19 19:00:06

MONTER SIECI WODNYCH I KANALIZACYJNYCH (KONSERWATOR) (zachodniopomorskie)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA STER - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/3779Obowiązki:PRACE OGÓLNOBUDOWLAN... (więcej)
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA STER - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/3779Obowiązki:PRACE OGÓLNOBUDOWLANE W ZAKRESIE SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH ORAZ GAZOWYM.WYMAGANE: WYKSZTAŁCENIE ZAWODOWE, MILE WIDZIANE PRAWO JAZDY KAT.B, UPRAWNIENIA NA EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH, 3 LATA DOŚWIADCZENIEA KONTAKT OSOBISTY SZAFERA 186, TELEFONICZNY 91 812 61 56 DO 58Wymagania:Wymagania konieczne:Umiejętności i uprawnienia:EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWE NA STANOWISKU EKSPLOATACJI - DO 0,5 MPaWykształcenie:zasadnicze zawodoweZawód:Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych (wymagany staż - lata: 3)Wymagania pożądane:Umiejętności i uprawnienia:PRAWO JAZDY KAT. BMiejsce pracy: SZAFERA 186, 71-245 Szczecin, powiat: m. Szczecin, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbnyStaż pracy: lata: 3Wymagane dokumenty: BRAKSposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2019-10-19 19:00:06

ELEKTROMONTER AUTOMATYKI I ZABEZPIECZEŃ (zachodniopomorskie)

ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KOSZALINIE - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/2661Obowiązki... (więcej)
ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KOSZALINIE - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/2661Obowiązki:• Realizacja zadań w obszarze eksploatacji, remontów oraz budowy i modernizacji urządzeń automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) oraz potrzeb własnych prądu stałego i zmiennego zgodnie ze zleceniami i harmonogramami wynikających z rocznych planów operacyjnych.• Realizacja zgłoszeń i awarii w zakresie urządzeń automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) i potrzeb własnych prądu stałego i zmiennego.• Realizacja zadań w zakresie pomiarów jakości energii elektrycznej w odniesieniu do urządzeń automatyki i zabezpieczeń.• Prowadzenie laboratorium stacjonarnego i przewoźnego z zakresu badań urządzeń automatyki zabezpieczeniowej (EAZ).• Pełnienie dyżuru pogotowia domowego.• Identyfikowanie w toku realizowanych zadań zjawisk lub symptomów w obszarze nielegalnego poboru energii elektrycznej.Wymagania:Wymagania konieczne:Umiejętności i uprawnienia:Świadectwo kwalifikacyjne - Grupa 1. pkt 2 urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV eksploatacjaprowadzenie samochodu (prawo jazdy kategorii B)Wykształcenie:średnie zawodowePozostałe wymagania:brak przeciwskazań do prac na wysokości, znajomość zasad eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych Miejsce pracy: Morska 10, 75-950 Koszalin, powiat: m. Koszalin, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określonyWymagane dokumenty: dodatkowe informacje: praca na czas określony 1 rok z możliwością przedłużenia, praca w godz. 7:00 - 15:00, pracodawca prosi aby w Cv zamieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr LP/08/09/2019. Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2019-10-19 19:00:06

ŚLUSARZ-KIEROWCA (zachodniopomorskie)

"GT+JK" Kwaśniewski Jurand - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/0796Obowiązki:wykonywanie napraw ślusa... (więcej)
"GT+JK" Kwaśniewski Jurand - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/0796Obowiązki:wykonywanie napraw ślusarskich, spawanie rur z tworzyw sztucznych, obróbka mechaniczna elementów maszyn, urządzeń i przyrządów zgodnie ze specyfikacją, wspomaganie pracy przy aktualnych naprawach oraz remontowaniu, obróbka tworzywa sztucznego, montaż oraz naprawa, obsługa maszyn ślusarskich wytwarzanie wyrobów z tworzyw sztucznych, sprawdzanie zgodności wykonania obrabianego przedmiotu z rysunkiem technicznym. Optymalne wykorzystywanie materiałów, narzędzi i maszyn, dbanie o czystość miejsca pracy, gotowość do wyjazdów służbowychWymagania:Wymagania konieczne:Umiejętności i uprawnienia:prawo jazdy kat. Bumiejętność czytania rysunku technicznegoWykształcenie:zasadnicze zawodoweZawód:Pozostali ślusarze i pokrewniPozostałe wymagania:nie wymagane doświadczenie zawodoweMiejsce pracy: Mikołaja Kopernika 3, 72-020 Trzebież, powiat: policki, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbnyWymagane dokumenty: cvSposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2019-10-19 19:00:05

PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELU (zachodniopomorskie)

VITAL RESORTS Michael Krull - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/1523Obowiązki:praca w recepcjiWymagan... (więcej)
VITAL RESORTS Michael Krull - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/1523Obowiązki:praca w recepcjiWymagania:Wymagania konieczne:Języki:niemiecki, w mowie - A2 - niższy średnio zaawansowany, w piśmie - A2 - niższy średnio zaawansowanyWykształcenie:średnie ogólnokształcąceMiejsce pracy: KLIFOWA 34, 72-344 Rewal, powiat: gryficki, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określonyWymagane dokumenty: skierowanieSposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2019-10-19 19:00:04

OPERATOR CIĄGNIKA ROLNICZEGO- ROBOTNIK (zachodniopomorskie)

ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/0734Obowiązki:ob... (więcej)
ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/0734Obowiązki:obsługa ciągnika rolniczego z przyczepą, ręczne sortowanie odpadów komunalnych przy lini technologicznychWymagania:Wymagania konieczne:Umiejętności i uprawnienia:prawo jazdy kat. B+E lub prawo jazdy kat. Tmile widziane uprawnienia operatora ładowarki teleskopowejumiejętność pracy w zespoleWykształcenie:podstawoweZawód:Kierowca ciągnika rolniczegoPozostałe wymagania:nie wymagane doświadczenie zawodoweMiejsce pracy: 72-004 Leśno Górne 12, powiat: policki, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określonyWymagane dokumenty: cvSposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2019-10-19 19:00:04

RECEPCJONISTA (zachodniopomorskie)

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty... (więcej)
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie - Opublikowano: 19 paź 2019
Numer oferty: StPr/19/0707Obowiązki:PRZYJMOWANIE GOŚCI, OBSŁUGA KASY FISKALNEJ, PROWADZENIE REZERWACJAWymagania:Wymagania konieczne:Wykształcenie:zasadnicze zawodowePozostałe wymagania:WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACYJNE, OBSŁUGA KOMPUTERAMiejsce pracy: 76-039 Nosowo 19, powiat: koszaliński, woj: zachodniopomorskieRodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbnyWymagane dokumenty: CVSposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty...

2015-12-07 08:18:04

szukam prakrtyki

szukam praktyk w hotelu... (więcej)szukam praktyk w hotelu

2015-12-07 08:17:56

szukam praktyk

szukam praktyk w wałczu... (więcej)szukam praktyk w wałczu

2015-12-07 08:17:31

praktyki

Szukam praktyk w Wałczu... (więcej)Szukam praktyk w Wałczu

2015-11-19 15:18:49

Hotelarz

Witam Jestem uczniem 2klasy Technikum Hotelarskiego poszukuje praktyk w zawodzie w okolicach Szczenina 513995186... (więcej)Witam Jestem uczniem 2klasy Technikum Hotelarskiego poszukuje praktyk w zawodzie w okolicach Szczenina 513995186

2015-11-19 11:10:46

jan paweł II Kubisiopedia

sprzedam pendriva nowego GET... (więcej)sprzedam pendriva nowego GET

2015-11-19 11:10:22

szukam praktyk

kupie ciągnik ... (więcej)kupie ciągnik

2015-11-19 11:10:03

Szukam praktyk

Uczeń ZS nr 2 w Pyrzycach .... (więcej)Uczeń ZS nr 2 w Pyrzycach .

2015-11-10 10:43:36

Bahuma !

Hmm... straszna kobieta, tania, jest także do wynajęcia ! ... (więcej)Hmm... straszna kobieta, tania, jest także do wynajęcia !

2015-10-28 12:03:38

SPRZEDAM SZAFĘ

PIĘKNA SZAFECZKA, TANIUTKA , NAPRAWDĘ POLECAM CIEPLUTKO <3 !!!... (więcej)PIĘKNA SZAFECZKA, TANIUTKA , NAPRAWDĘ POLECAM CIEPLUTKO <3 !!!

2015-10-28 12:03:30

Kupie samochód

Kupie samochód z dobrym przebiegiem.... (więcej)Kupie samochód z dobrym przebiegiem.

2015-10-28 12:03:25

szukam mieszkania

bla bla bla bla bla ... (więcej)bla bla bla bla bla

2015-10-28 12:03:23

szukam psa

kupie psa... (więcej)kupie psa

2015-10-28 12:03:17

kupię chłopaka

chłopak miły, dobry, kochany, w dobrym stanie :')... (więcej)chłopak miły, dobry, kochany, w dobrym stanie :')

2015-10-28 12:03:16

sprzedam telefon

Sprzedam telefon ... (więcej)Sprzedam telefon

2015-10-28 12:03:11

sprzedam coś fajnego

za 1000 zł... (więcej)za 1000 zł

2015-10-28 12:03:11

Szukam Pracy na weekend

Mam 18 lat i poszukuje pracy w branży barman lub kelner .... (więcej)Mam 18 lat i poszukuje pracy w branży barman lub kelner .

2015-10-28 12:03:07

Szukam Pracy

Szukam pracy w hotelu... (więcej)Szukam pracy w hotelu

2015-10-28 12:03:07

bakaland

bakaland dżoks ... (więcej)bakaland dżoks

2015-10-28 12:03:07

szukam pracy

poszukuję pracy na okres wakacji... (więcej)poszukuję pracy na okres wakacji

2015-10-28 12:03:05

Szukam pracy

Poszukuje pracy jako recepcjonistka... (więcej)Poszukuje pracy jako recepcjonistka

2015-10-28 12:03:04

Sprzedam psa

Sprzedam psa rasy York... (więcej)Sprzedam psa rasy York

2015-10-28 12:03:02

Kupię psa

Kupię psa, rasa buldog... (więcej)Kupię psa, rasa buldog

2015-10-28 12:02:46

Blablabla

Zrobię naleśniki... (więcej)Zrobię naleśniki

2015-10-28 12:02:44

szukam pracy

chce pieniądze ... (więcej)chce pieniądze

2015-10-28 12:02:44

sprzedam rower

czerwony nowy... (więcej)czerwony nowy

2015-10-28 12:02:02

KUPIĘ DOM

Kupię dom za tysiąc złotych.... (więcej)Kupię dom za tysiąc złotych.

2015-10-27 11:57:07

szukam pracy

Dzień dobry, szukam pracy w zawodzie technik hotelarstwa ... (więcej)Dzień dobry, szukam pracy w zawodzie technik hotelarstwa

2015-10-27 11:56:49

szukam pracy

szukam pracy w hotelu... (więcej)szukam pracy w hotelu

2015-10-27 11:56:01

szukam stażu

...... (więcej)...

2015-10-27 09:32:07

sprzedam Dorote

Dorota ma brązowe włosy, nosi okulary, jest niska. Dorota w dobrym stanie... (więcej)Dorota ma brązowe włosy, nosi okulary, jest niska. Dorota w dobrym stanie

2015-10-27 09:31:30

Sprzedam telefon

Sprzedam telefon marki Huawei Ascend G6 za 100zł stan bardzo dobry... (więcej)Sprzedam telefon marki Huawei Ascend G6 za 100zł stan bardzo dobry

2015-10-27 09:31:27

sprzedam telefon

sprzedam samsunga galaxy grand neo za 300 zł, gdyż jest po lekkich przejściach, jednak stan uważam za dobry... (więcej)sprzedam samsunga galaxy grand neo za 300 zł, gdyż jest po lekkich przejściach, jednak stan uważam za dobry

2015-10-27 09:31:26

sprzedam Martę

sprzedam Martę w dobrym stanie... (więcej)sprzedam Martę w dobrym stanie

2015-10-27 09:31:24

sprzedam Karolinę

Sprzedam Karolinę w dobrym stanie, mało używana. ... (więcej)Sprzedam Karolinę w dobrym stanie, mało używana.

2015-10-27 09:30:43

PRAKTYKI

Poszukuję praktyk w hotelu w województwie zachodnio-pomorskim.... (więcej)Poszukuję praktyk w hotelu w województwie zachodnio-pomorskim.

2015-10-27 09:30:37

sprzedam

sprzedam bryczesy do jazdy konnej... (więcej)sprzedam bryczesy do jazdy konnej

2015-05-15 10:08:34

Szkolenie dla nauczycieli

Zapraszam na szkolenie. Więcej informacji na stronie: www.szkolenieedu.pl... (więcej)Zapraszam na szkolenie. Więcej informacji na stronie: www.szkolenieedu.pl

2015-05-14 15:27:10

Konferencja

Zapraszam na konferencję nt. edukacji zawodowej. Więcej informacji na www.eduzaw.pl. Zapisy do 30.05.2015 r.... (więcej)Zapraszam na konferencję nt. edukacji zawodowej. Więcej informacji na www.eduzaw.pl. Zapisy do 30.05.2015 r.

2013-09-25 12:05:23

szukam stażu w hotelu

Jestem uczniem technikum i poszukuje stażu w dobrym hotelu ... (więcej)Jestem uczniem technikum i poszukuje stażu w dobrym hotelu

2013-01-24 08:53:37

Poszukuję pracownika recepcji

Miejsce pracy Koszalin, hotel z tradycjami, przyuczymy do pracy w zawodzie... (więcej)Miejsce pracy Koszalin, hotel z tradycjami, przyuczymy do pracy w zawodzie

2013-01-23 15:52:40

Szukam pracy jako kelner

Szukam pracy jako kelner, w tym roku skończyłem szkołę zawodową o specjalności hotelarstwo. Odbywałem dwumiesięczne prak... (więcej)Szukam pracy jako kelner, w tym roku skończyłem szkołę zawodową o specjalności hotelarstwo. Odbywałem dwumiesięczne praktyki w zawodzie.

2013-01-22 13:02:22

Szukam pracy jako kelnerka, pomoc w kuchni, sprzedawca, bar/restauracja

Poszukuje dorywczej pracy w gastronomii i nie tylko. Posiadam doświadczenie w tej branży, miałam już niejednokrotny kont... (więcej)Poszukuje dorywczej pracy w gastronomii i nie tylko. Posiadam doświadczenie w tej branży, miałam już niejednokrotny kontakt z klientami. Jestem osobą miłą, uczciwą, pracowitą. Mogę pracować jako kelnerka oraz jako pomoc w kuchni. Posiadam wykształcenie w tym kierunku oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

2013-01-22 13:00:59

Poszukuję pracy jako kelnerka lub jako pokojówka.

Poszukuję pracy jako kelnerka lub jako pokojówka. Mam 2 letnie doświadczenie... (więcej)Poszukuję pracy jako kelnerka lub jako pokojówka. Mam 2 letnie doświadczenie

2013-01-22 12:55:49

Kelner

Wydawanie posiłków, napoi, obsługa klienta, nakrywanie, dowóz posiłków do klienta.... (więcej)Wydawanie posiłków, napoi, obsługa klienta, nakrywanie, dowóz posiłków do klienta.

2013-01-22 12:53:29

Poszukujemy osób na stanowisko kelner/kelnerka

Poszukujemy osób na stanowisko kelner/kelnerka do lokalu gastronomicznego "osada grzybowski młyn". Osoba na tym stanowis... (więcej)Poszukujemy osób na stanowisko kelner/kelnerka do lokalu gastronomicznego "osada grzybowski młyn". Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za obsługę imprez okolicznościowych i bankietów.

2013-01-22 12:49:34

Zatrudnię samodzielnego piekarza

Zatrudnię samodzielnego Piekarza - piecowego na pełny etat do pracy w Piekarni. Wymagana ważna książeczka Sanepidu.... (więcej)Zatrudnię samodzielnego Piekarza - piecowego na pełny etat do pracy w Piekarni. Wymagana ważna książeczka Sanepidu.

2013-01-22 12:48:09

Poszukiwany cukiernik

Zatrudnimy cukiernika z praktyką bądź absolwenta szkoły o profilu cukiernik.... (więcej)Zatrudnimy cukiernika z praktyką bądź absolwenta szkoły o profilu cukiernik.

2013-01-22 12:43:03

Przyjmę asystentkę do salonu fryzjerskiego

Wymagane wykształcenie zasadnicze zawodowe, cierpliwość oraz umiejetnośc pracy z dziećmi pod presją wiercenia się i maru... (więcej)Wymagane wykształcenie zasadnicze zawodowe, cierpliwość oraz umiejetnośc pracy z dziećmi pod presją wiercenia się i marudzenia

2013-01-22 12:39:01

Fryzjer stylista

Studio Urody Pani w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko Fryzjer - Stylista. Od kandydatów oczekujemy: - wysok... (więcej)Studio Urody Pani w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko Fryzjer - Stylista. Od kandydatów oczekujemy: - wysokiej kultury osobistej; - min. roczne doświadczenie zawodowe; - umiejętności pracy w zespole; - kreatywności. Zakres obowiązków: strzyżenie damskie, męskie, koloryzacja, baleyage, trwała, upięcia okolicznościowe Oferujemy umowę na okres próbny.

2013-01-22 12:36:09

Praktyki

Przyjmę ma staż/praktykę do zakładu fryzjerskiego... (więcej)Przyjmę ma staż/praktykę do zakładu fryzjerskiego

Szukaj na platformie

Ciekawe linki


Znajdziesz tutaj wiele przydatnych linków dotyczących hotelarstwa.

E-podręcznik to


Zobacz, jak wygląda treść w e-podręczniku. Przekonaj się o dostępności, możliwościach nawigacji oraz atrakcyjności treści zaprezentowanej w e-podręczniku.
Intuicyjne menu w postaci spisu treści, które w łatwy sposób pozwala przejść do wybranego przez nas zagadnienia w każdym rozdziale.
Możliwość załączenia materiałów multimedialnych w postaci klipów video powoduje znacznie uatrakcyjnienie formy przekazu, która jest bardziej atrakcyjna dla młodych ludzi. 

Pomoc


Podręcznik użytkownika zawiera wytyczne do tworzenia e-podręcznika.
Narzędzia tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych.
FAQ zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia użytkownikowi najwyższej jakości usług. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na użycie plików cookie przez naszą stronę.